Ατελιέ Γραφικών Τεχνών

Το ατελιέ γραφικών τεχνών είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και λογισμικά, άλλα κυρίως με προσωπικό που διαθέτει φαντασία και μεγάλη εμπειρία για την υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας και για τη σωστή παρουσίαση μιας μακέτας και γενικότερα ενός γραφιστικού έργου.


Με οδηγό την έμπνευση και την ακρίβεια στην εκτέλεση λεπτομερών εργασιών δημιουργούνται πρωτότυπα λογότυπα, σήματα για κάρτες, επιστολόχαρτα, έντυπα, κ.α. Η συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση των εξελίξεων στο χώρο της γραφιστικής, αλλά και της διαφήμισης μας βοηθά στην επίτευξη του στόχου μας που είναι η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Scroll to Top